Welkom

Gepubliceerd: Donderdag, 13 februari 2014

Welkom op de website van de vzw Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper.

Deze jonge vzw (opgericht in 2014) rond de Sint-Maartenskathedraal in Ieperstelt zich graag aan u voor.

Welkom

Gepubliceerd: Donderdag, 13 februari 2014

Welkom op de website van de vzw Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper.

Deze nieuwe vzw, rond de Sint-Maartenskathedraal in Ieperstelt zich graag aan U voor.

Kathedraal  Triforium Lapidarium 
Binnenzicht  Great War Remembered Glasramen Roosvenster 
 Klein roosvenster  Orgel
Iers Kruis  

Agenda

Gepubliceerd: Maandag, 10 februari 2014

Voor details van de evenementen : zoek in de kalender rechts

Informatie voor groepen

Gepubliceerd: Maandag, 10 februari 2014

Wil U optreden in de kathedraal, of een activiteit organiseren in de kathedraal ?  Dat kan.

Belangrijk hierbij is dat de aanvraag formeel dient te gebeuren bij de Kerkraad en de Deken, en dat onze vzw daarna instaat voor de begeleiding, omkadering en bekendmaking van de goedgekeurde aanvragen, in overleg met de organisator, of zelf indien de vzw organisator is.

 

Naast de klassieke parochie- en liturgische functies kan de kerk dienst doen als ruimte voor andere activiteiten, voor zover zij het religieus karakter van de kerk niet schaden.  Hierbij wordt gedacht aan de organisatie van concerten, lezingen, tentoonstellingen, vergaderingen, …

Toelating voor dergelijke activiteiten wordt ten minste twee maanden op voorhand schriftelijk of via e-mail aangevraagd bij

De kerkraad oordeelt over de toelaatbaarheid van de activiteit.  Zij waakt over de kalender van activiteiten en regelt de financiële aspecten. Via de kerkraad krijgt u meer informatie over de kosten die hieraan verbonden zijn.

Voor de concrete voorbereidingen worden de richtlijnen van de koster(s) van de kerk gevolgd.  De koster kan de kerkraad geenszins binden.  Van de koster kan niet worden verwacht dat hij/zij instaat voor de voorbereidende werken; de gebruiker moet zelf instaan voor het klaarzetten en opruimen van zijn activiteit, rekening houdend met de afspraken en beperkingen die opgelegd zijn door de kerkraad en de koster.  Na het gebruik wordt de kerk in haar oorspronkelijke staat achtergelaten.

De brandverzekering van de kerk voorziet afstand van verhaal ten opzichte van de huurder of gebruiker voor zover de huur of het gebruik beperkt is tot max. 60 dagen per jaar.  Schade aangebracht door de gebruiker moet steeds vergoed worden.  Bij grootschalige activiteiten kan de kerkraad een waarborg vragen.

De gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de voorschriften inzake openbare veiligheid, openbare orde, brandveiligheid, rookverbod, enz. die van toepassing zijn in openbare gebouwen.  De gebruiker zal bovendien alle vigerende wetten, decretale en reglementaire voorschriften respecteren en (doen) naleven.