Men maakte Martinus menig mantel. Lezing door Antoon Naert.

Gepubliceerd: Dinsdag, 25 oktober 2022 Geschreven door Alexander Declercq
Op donderdag 3 november 2022 geeft Antoon Naert een lezing over de figuur van Martinus en hoe de beeldvorming door de eeuwen evolueerde.
In de loop van de geschiedenis, van tijdens zijn leven tot op de dag van vandaag, werd de figuur van Martinus door verschillende groepen en gemeenschappen toegeëigend en binnengetrokken in hun eigen narratief. Van de historische bisschop Martinus bleef zo soms weinig over. We gaan na op welke wijze het levensverhaal van Martinus telkens opnieuw verrijkt werd met nieuwe elementen, beginnend met de oorspronkelijke vita van de heilige doorheen de hele middeleeuwen tot in de huidige tijd. We zien hem evolueren van pacifistisch en monastiek rolmodel naar een stedelijk beschermheilige, van wonderdoener naar nationaal symbool, van patroon van ambachten naar voorbeeld van sociale economie, van carnavalheilige naar kindervriend. Gedurende meer dan 15 eeuwen zien we de figuur van Martinus veranderen. We volgen hem in zijn vele gedaanteverwisselingen doorheen de geschiedenis.
 
Dr. Antoon Naert studeerde archeologie, monumentenzorg en middeleeuwse studies aan de K.U.Leuven. Zijn voornaamste onderzoeksdomein ligt op het keerpunt tussen de antieke beschaving en de vroege middeleeuwen.
 
Gratis toegang - vooraf inschrijven via www.vriendenkathedraalieper.be/martinus
In samenwerking met het Yper Museum en SMOCY (Sint-MaartensOmmegangs Comité Yper).
 
De kapittelzaal bereik je via het lapidarium (tegenover de achterzijde van de stadsschouwburg).
Hits: 425